Seminer (UI500) Ders Detayları

Ders Adı: Seminer
Kod: UI500
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin belirli bir konuda bağımsız araştırma yapabilmelerini desteklemek ve tezleri için araştırma önerisi oluşturabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini tanıtarak kendi araştırmalarında kullanmalarını yardımcı olmaktır. Bu hedefle derste araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları gözden geçirilecek ve çeşitli araştırma yöntemleri incelenecektir.
İçerik: Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları; çeşitli araştırma yöntemlerini inceleme, seçilen bir konuda (yazmayı planladıkları tezleri veya bitirme projeleri) araştırma önerisi hazırlama ve bunları yaklaşık 20-30 dakika ile sınırlı olarak sunma.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5