Siyasi Tarih (UI504) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasi Tarih
Kod: UI504
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı 1500’lerden başlayarak 1960'lara kadar Avrupa’da meydana gelen önemli siyasi, sosyal ve diplomatik olayları ele almaktır.
İçerik: Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5