Uluslararası Hukuk (UI507) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Hukuk
Kod: UI507
Ön Koşul Ders(ler)i: Ön Koşul yok
Amaç: Uluslararası hukukun normatif yapısına ilişkin temel bilgilerin edinilmesi ve daha ileri seviyede bu normatif yapının uluslararası antlaşmalar, uluslararası mahkeme kararları ve devletlerarası ilişkilerde ne şekilde vücut bulduğunu incelemek.
İçerik: Uluslararası antlaşmalar, emsal teşkil eden mahkeme kararları ve devletlerin hukuki davranışları ve adı geçen konu başlıklarına ilişkin teorilerin incelenmesi yoluyla hem bir söylem hem de eylem olarak uluslararası hukuki düzenin uluslararası ilişkilerdeki rolü.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5