Türk Dış Politikası (UI508) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Dış Politikası
Kod: UI508
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı Türk Dış Politikasının tarihi gelişimini hakkında bütün siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutlarını; iç, bölgesel ve evrensel dinamiklerini değerlendirmeye katarak öğrencinin TDP hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.
İçerik: Bu derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının temel amaçları ve uygulamaları konu edilecektir. Osmanlı’nın son dönemindeki devletler arası ilişkiler konusuna kısaca bir göz atılmasının ardından, Milli Mücadele’nin dış politikası, Lozan Antlaşması ve Musul sorunu gibi konular işlenecektir.1930 ve 1939 arası dönemde Türk dış politikası ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra İkinci Dünya Savaşı ve sonrası döneme geçilerek, Türkiye’nin güvenlik arayışları ve NATO’ya girişi konu edilmektedir. NATO üyeliği sonrasında Türkiye’nin izlediği bölge politikalarının ardından 1964 yılında başlayan dış politika değerlendirmesi, Sovyetlerle gerginliğin azaltılması konularının ardından 1970’li ve 1980’li yılların dış politikası incelenerek 1990’lardan Soğuk Savaş’ın sona erdiği 2000’li yıllara kadar dönem üzerinde durulmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5