Sosyolojiye Giriş (SOC101) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyolojiye Giriş
Kod: SOC101
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders öğrenciye toplumu ve toplumdaki konumlarını ve sorumluluklarını anlamada ve yorumlamada eleştirel bir bilinci kazandırmak için tasarlandı. Temel amaç sosyolojinin ne olduğunu, toplumu ve toplumsal yaşamı, toplumun nasıl oluştuğunu ve değiştiğini, toplumu olşturan kurum ve kuruluşları, toplumsal ilişkileri ve süreçleri yeterli bir şekilde anlamayı sağlamaktır.
İçerik: Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; Sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları,toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar; Eşitsilik, yoksulluk; toplumsal kimlik; ırk ve etnisite ve cinsiyet; toplumsal kontrol
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5