Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Dili II
Kod: TURK 102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yüksek öğrenimde ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, Türk ve dünya edebiyatlarından örnekler vererek öğrencilerin araştırıcı, yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
İçerik: Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2