Avrupa Siyasi Tarihi I (INT 207) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Siyasi Tarihi I
Kod: INT 207
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin temel amacı geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak diplomasi tarihinin genel çerçevesini vermektir.
İçerik: 1814 Viyana Kongresi’nden başlayarak 19. yüzyılda Avrupa güçleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Avrupa’nın büyük güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili politikaları ve bu politikaları etkileyen faktörler incelenmektedir. Avrupa’daki siyasi gelişmeler ve ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya Savaşı’na neden olan gelişmeler ele alınmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6