Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları

Ders Adı: Amerikan Dış Politikası
Kod: UI512
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: - Amerikan dış politikasının tarihsel belirleyicilerini incelemek - Amerikan küresel hegemonyasının günümüzde aldığı biçimleri incelemek
İçerik: Bu derste, Soğuk Savaş öncesinde ve sonrasında Amerikan dış politikasının nasıl evrildiği ve Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimi ele alınacaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5