Dünden Bugüne Ortadoğu (UI506) Ders Detayları

Ders Adı: Dünden Bugüne Ortadoğu
Kod: UI506
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı modern Ortadoğu siyasetinin, tarihini, dinamiklerini ve bölge ülkelerinin bölgesel ve uluslararası politikalarını genel hatlarıyla incelemektir
İçerik: Ortadoğu Siyasi tarihi, Ortadoğu’nun Ekonomik Yapısı, Ortadoğu’da Etnik ve dini Yapı, Siyasal İslam, Arap Milliyetçiliği, Arap-İsrail Sorunu, 11 Eylül ve Ortadoğu, Türkiye ve Ortadoğu, Arap Baharı
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5