Jeopolitik (INT 312) Ders Detayları

Ders Adı: Jeopolitik
Kod: INT 312
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: - Jeopolitik ve politik coğrafya alanlarının entelektüel gelişimi hakkında bilgi edinmek - Türkiye geo-politiği hakkında düşünmeye başlamak
İçerik: Soğuk Savaşın bitmesi ile birlikte jeopolitik alanına artan bir ilgi olduğu gözlemlenmektedir. Bu dersin ilk yarısında Kjellen, Ratzel, Mackinder, Mahan, Haushofer ve Bowman’ın eserlerini eleştirel olarak inceleyeceğiz. İkinci yarıda ise, jeopolitik alanının İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı gelişmeleri, Soğuk Savaş sonrasına özel bir önem vererek ele alacağız. Son olarak da, bu bilgiyi Türkiye ve komşularına uygulama çabası içine gireceğiz.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5