Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs (IR320) Ders Detayları

Ders Adı: Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs
Kod: IR320
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs isimli dersin amacı özellikle iki ülke arasında ortaya çıkan Kıbrıs Sorunu, FIR Hattı, Karasuları, 12 Mil Sorunu, Ege Adaları, Adaların Silahsızlandırılması, Patrikhane gibi sorunları ve iki ülke ilişkilerini bugüne kadar gelinen tarihi süreçte ve özellikle Kıbrıs odaklı olarak irdelemektir.
İçerik: Bu ders öğrencilere bir jeo-politik bir perspektif içinde Ege ve Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmazlık hakkında temel sunarak başlar ve daha sonra anlaşmazlığın ayrıntıları üzerine hareket eder. Cumhuriyetin kuruluşundan yanı sıra yıkım ve 1974 Türk müdahalesine, Türk cemaatine karşı yapılan Yunan şiddetine, Kıbrıs sorununun bütün aşamaları incelenecektir. Daha sonra Cuellar Planı,Butros-Gali Fikirleri ve Annan Planı gibi çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Daha sonra Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege anlaşmazlığı ele alınacaktır. Karasuları, hava sahası, Yunan adalarının askerden arındırılmış statüsü ve adalar, komşu adalar ve durumu belirsiz çok sayıda adacıklar gini anlaşmazlık unsuru olan öğeler ayrıntılı işlenecektir. Ders gelecekte Ankara ile Atina arasındaki senaryolar hakkında genel bir bakış ile sona erer.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5