Diplomatik Yazışma I (INT 401) Ders Detayları

Ders Adı: Diplomatik Yazışma I
Kod: INT 401
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere diplomasinin tarihi ve uygulanışı hakkında bilgi vermektir.
İçerik: Derste öğrencilere, diplomatik teamüller ve protokol kurallarına ek olarak Türk Dışişleri Bakanlığı giriş sınavlarına hazırlık amacıyla, yazım teknikleri ve diplomatik terminoloji öğretilmektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5