Çin: Geçmiş ve Bugün (IR409) Ders Detayları

Ders Adı: Çin: Geçmiş ve Bugün
Kod: IR409
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin Çin tarihi, kültürü ve politikası hakkında derinliğine bilgi sahibi olmalarıdır.
İçerik: Bu ders öğrencilerin Çin uygarlığının gelişimini daha iyi öğrenebilmeleri amacı ile Çin hanedanlarının kronolojik bir çekilde incelenmesi ile başlamaktadır. Dersin ağırlık noktası ise Çin'in 20. yüzyıl tarihine verilmiştir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5