Avrupa Siyasi Tarihi (IR505) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Siyasi Tarihi
Kod: IR505
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı, Avrupa'nın bugünkü siyasi oluşumunu öğrencilerin kavrayabilmeleri için Avrupa'nın siyasi tarihini onlara aktarmaktır. İngiltere ve Fransa'nın nasıl birer dünya gücü olduklarını ve Dünya tarihi süresince Avrupa topraklarında gerçekleşen önemli siyasi olayları ve bunların topluma etkileri derste incelenecektir.
İçerik: Avrupa siyasi tarihi bu derste 15. YY' dan itibaren Yeni Dünya'nın keşfi ile başlayacaktır. Ardından Avrupa ülkeleri arasında imzalanan tarihi Westfalya antlaşması işlenecektir. İngiltere ve Fransa ile başlayan, sonrasında Almanya ve İtalya'nın da katıldığı sömürge yarışının yarattığı küresel sonuçlar ele alınacaktır. Nitekim, Avrupa ülkeleri arasındaki ham madde ve pazar yarışının nasıl Birinci Dünya Savaşına sebep olduğu işlenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5