Araştırma Yöntemleri (IR520 ) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Yöntemleri
Kod: IR520
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu ders öğrencilere modern bilim anlayışında sosyal bilimlerin yeri ve önemi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. "Sosyal bilimlerde nesnellik mümkün müdür?" sorusu ile başlayarak bu nesnelliği sağlayacak ampirik araçlar hakkında öğrencileri bilgiler ile donatmaktadır.
İçerik: Bu ders Max Weber'in Sosyal Bilimlerde Yöntem üzerine kaleme aldığı kitabının temelinde bilim felsefesi çerçevesinden sosyal bilimleri incelemektedir. Bunun ardından da Julian Simon'un geliştirmiş olduğu yöntemsel tartışmalar ışığında sosyal bilimlerde yöntem araçları ve araştırma tasarımlarını öğrencilere sunmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5