Uluslararası Hukuk (IR504) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Hukuk
Kod: IR504
Ön Koşul Ders(ler)i: YOK
Amaç: Uluslararası hukukun temel kavramlarını lisanüstü seviyede incelemek. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk disiplinleri arasındaki bağıntıyı kurmak. Devletler hukukunun ihtisas alanlarına eğilerek derinlemesine ararştırmak.
İçerik: Uluslararası hukukun devletlerarası ilişkilerdeki rolü kadar bireysel, ulusal ve ulus-ötesi etkileri hakkında da bilgi sahibi olmak. Uluslararası hukukun alt dallarını incelemek ve her bir uzmanlık alanının uluslararası ilişkiler disiplini ve uluslararası ilişkilerin olağan akışında karşılaşılan somut olaylarla ve uyuşmazlıklarla bağlantılarını anlamaya çalışmak; somut olduğu kadar kurmaca uyuşmazlıklara ilişkin de özgün ve alternatif çözümler üretmek; bu sorunlar üzerine kafa yormak.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5