Rusya ve Eski Sovyetler Birliği Tarihi ve Siyaseti (IR506) Ders Detayları

Ders Adı: Rusya ve Eski Sovyetler Birliği Tarihi ve Siyaseti
Kod: IR506
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu derste eski Rusya İmparatorluğu ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasını kapsayan ve literatürde Avrasya olarak adlandırılan bölgenin tarihi ve politik gelişimi öğrenciler ile birlikte incelenecektir.
İçerik: Bu dersin içeriği Rusya'nın ve Avrasya coğrafyasının yüzyıllar içinde değişen köklerini kapsamaktadır. Dinler, etnik gruplar, siyasi akımlar, sosyo-politik dönüşümler ve siyasi kültürlerin incelenmesi dersin ileri okumaları için odak noktaları olacaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5