Yükselen Çin (IR511) Ders Detayları

Ders Adı: Yükselen Çin
Kod: IR511
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere Çin'in yeni dünya düzeninde yükselişini ve onun etkilerini ele alarak öğrencilerin günümüz uluslararası ilişkilerindeki güç dengelerine vakıf olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu ders iki modülden oluşmaktadır. Birinci modülde Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi yapılmakta, milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refah gibi başlıklar etrafında tartışmalar açılmaktadır. İkinci bölümde ise daha ziyade Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanlarına ağırlık verilmekte ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesine yer verilmektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5