Araştırma Yöntemleri (ISL555) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Yöntemleri
Kod: ISL555
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Genel olarak sosyal bilimler alanına özgü araştırmaların nasıl yapılacağı bu dersin temel amacıdır. Öncelikle bilimsel araştırma sürecini ve bu süreçte yürütülmesi gereken analiz yöntemlerini açıklamak ve bunlarla ilgili olarak geniş örnekler sunmak hedeflenmektedir. İkinci amaç bilimsel çalışma yapanlara ve öğrencilere yaptıkları çalışmaların nasıl sunulacağını da göstermektir. Öncelikle araştırmacılara bilimsel bir bakış açısı kazandırabilmek amacıyla sosyal bilimlerde araştırma ile ilgili terimler tanıtılmaktadır. Daha sonra konuların uygulamalı olarak araştırma projelerine nasıl dönüştürüleceği ,verileri doğru değerlendirebilme ve farklı araştırma yöntemlerini kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında bilimsel araştırmanın tanımı, bilimsel araştırmanın verilerinin nasıl toplanacağı nasıl değerlendirileceği, anket aşaması ve bu aşamalarda kullanılacak analiz yöntemleri, analizler için gerekli istatistiksel altyapı, değerlendirmeler için hipotez testlerinin nasıl yapılacağı, parametrik ve parametrik olmayan teknikleri örnekleri ile açıklamak hedeflenmektedir. Araştırmanın analiz safhasında SPSSpaket programının tanıtılarak gösterilmesi temel hedefler arasındadır.
İçerik: Bilgi ve bilimsel araştırma ile ilgili önemli kavramlar tanıtıldıktan sonra, bilimsel araştırmada kullanılacak istatistik ve teknik kavramlar , bilimsel araştırma süreci, araştırma çeşitleri ve desenleri, Nicel araştırma yöntemleri, veri kaynakları ve örnekleme, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri , anket formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi konuları bilgisayarda SPSS paket programı uygulaması ile birlikte verilmektedir. Sonu olarak Bilimsel yazım ve raporlama sistemleri örnekleri ile verilmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5