Avrupa Birliği (UI515) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği
Kod: UI515
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amaçları: • Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi ve AB’nin geçirmiş olduğu dönüşüm hakkında bilgi vermek; • Avrupa bütünleşmesi ve tarihçesi ışığında AB kurumlarını tanıtmak; • AB politikalarını örneklerle ele almak; • Lizbon sonrası son dönem değişiklikleri ele alarak AB’yi incelemek; • AB-Türkiye ilişkilerine bir giriş yapmaktır.
İçerik: Derste Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları ele alınacaktır. Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB’nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB’nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri derste ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5