Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya (UI510) Ders Detayları

Ders Adı: Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya
Kod: UI510
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Rusya ve Orta Asya bölgeleri hem tarihi hem de güncel olarak Türkiye ve bölge için büyük önem taşımaktadır. Bu dersin amacı Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği dönemlerinde ve bunların ardından da Sovyet sonrası dönemde geniş Avrasya coğrafyasındaki tarihi, kültürel, sosyal ve siyasi gelişmeleri incelemektir.
İçerik: Bu ders metin okumaları üzerine kurulmuştur. Öğrenciler haftalık veya iki haftalık periyotlar içinde kendilerine verilen okumaları bitirecekler ve bunlarla ilgili eleştiri yazıları yazacaklar, konu ile ilgili sınıf içindeki tartışmalara da etkin şekilde katılacaklardır. Milli, dini, etnik, klansal kimliklerin değişimi ve dinamik siyasi yansımaları dersin güncel kısmının merkezinde olacaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5