Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya (UI510) Ders Detayları

Ders Adı: Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya
Kod: UI510
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Rusya ve Orta Asya bölgeleri hem tarihi hem de güncel olarak Türkiye ve bölge için büyük önem taşımaktadır. Bu dersin amacı Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği dönemlerinde ve bunların ardından da Sovyet sonrası dönemde geniş Avrasya coğrafyasındaki tarihi, kültürel, sosyal ve siyasi gelişmeleri incelemektir.
İçerik: Milli, dini, etnik, klansal kimliklerin değişimi ve dinamik siyasi yansımaları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5