Uluslararası Örgütler (UI502) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Örgütler
Kod: UI502
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı dünya siyasi tarihinde uluslararası örgütlerin nasıl oluştuğunu öğrencilere aktarmaktır.
İçerik: Uluslarararası örgütlerin kuruluşundan günümüze küreselleşme içinde oynadıkları role kadar tarihi gelişimi ve BM, NATO, DB/IMF ve AB gibi temel uluslararası örgütler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5