Dünden Bugüne Yükselen Çin (UI511) Ders Detayları

Ders Adı: Dünden Bugüne Yükselen Çin
Kod: UI511
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere Çin'in yeni dünya düzeninde yükselişini ve onun etkilerini ele alarak öğrencilerin günümüz uluslararası ilişkilerindeki güç dengelerine vakıf olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5