Araştırma Yöntemleri (UI520) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Yöntemleri
Kod: UI520
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu derste öğrencilere sosyal bilimlerin ana prensipleri ve gelişim evreleri hakkında geniş bilgiler verildikten sonra ağırlıklı olarak nitel yöntemler ile uluslararası ilişkiler sahasında araştırma teknikleri becerileri kazandırılacaktır.
İçerik: Bu derste iki ana metin kullanılmaktadır. Birincisi Thomas Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli, çalışmasıdır. Bu çalışma üzerine yapılan tartışmalar aracılığı ile öğrenciler sosyal bilimlerde bugün geldiğimiz evreye nasıl geldiğimizi ve ne gibi, algı çerçevesi değişiklikleri geçirdiğimizi anlayacaklardır. İkinci metin ise Lawrence Neuman'ın iki ciltlik Toplumsal Araştırma Yöntemleri adlı kitabıdır. Bu kitap üzerindeki çalışma somnucunda da öğrenciler ağırlıklı olarak nitel teknikler ve bilimsel etik konusunda kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5