Avrupa Birliği Genişleme Süreci (AB502) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Genişleme Süreci
Kod: AB502
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı AB genişleme sürecini tarihsel arka planı ve son dönem gelişmeleri ile birlikte incelemektir.
İçerik: Bu ders AB genişleme sürecinin tarihi, AB kurumları ile ilişkisi ve tarihten günümüze genişleme vakalarını incelemektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5