Avrupa Birliği'nde Güncel Sorunlar (AB512) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği'nde Güncel Sorunlar
Kod: AB512
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı Avrupa Birliği'nin son dönemdeki sorunlarını ele almak ve bu konuları detaylı bir şekilde incelemektir
İçerik: AB`nin ekonomik, hukuki ve dış politika alanlarındaki problemleri ve AB bünyesinde farklı vaka çalışmaları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5