Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası (AB504) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası
Kod: AB504
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Avrupa Birliği’nin çeşitli dış politika ve güvenlik hedeflerini anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için Avrupa Birliği’nin kullandığı araçları anlamak.
İçerik: AB dış politikası ve güvenlik politikasındaki hedefleri ve hedeflere ulaşmada kullandığı araçlar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5