Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi
Kod: AB505
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı AB'nin Ekonomik bütünleşmesinin detaylı bir şekilde analiz edilmesidir.
İçerik: Derste AB'nin ekonomik bütünleşmesi detaylı bir şekilde incelenmektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5