Avrupa Birliği Hukuku (AB508) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Hukuku
Kod: AB508
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı AB hukukunu tanıtmak ve genel hatlarıyla ve vakalarla tartışmaktır
İçerik: AB hukukunun temel özellikleri ve tarihsel gelişimi, hukuki vakalar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5