Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı (AB501) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı
Kod: AB501
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: • Avrupa bütünleşmesi ve tarihçesi ışığında AB kurumlarını tanıtmak; • Detaylı bir şekilde AB kurumlarının işleyişi ve tarihi süreçte uğradıkları değişimleri hakkında detaylı bilgi vermek; • AB politikalarında AB kurumlarının tarihsel olarak değişen rolü hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı olmak; ve • Lizbon sonrası son dönem değişiklikleri ele almaktır.
İçerik: Derste Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ve işleyişi tarihsel bir süreçte ele alınacaktır. AB kurum ve organlarının işleyişi, AB’nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında ve örnek politikalar eşliğinde, detaylı olarak incelenecektir. AB Politikalarının değerlendirmeleri yapılacak, bu politikaların işleyişinde rol alan kurumların değişen rolleri ele alınacak ve bu politikalar kapsamında Türkiye’ye değinilecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5