Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi (AB503) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi
Kod: AB503
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı Avrupa siyasi bütünleşmesini kapsamlı bir şekilde bütün siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileriyle incelemektir.
İçerik: Avrupa siyasi bütünleşmesinin tarihçesi ve teoriler, AB`nin tarihsel gelişimi, AB`ye katılım, AB üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkma, Avrupa vatandaşlığı, AB'nin demokratik yapısı, sivil toplum ve temel haklar, AB'nin kurumsal yapısı, AB'de karar alma yöntemleri, yeni AB antlaşması, AB'nin işleyişi antlaşması, AB Adalet Divanı statüsü.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5