Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi (AB503) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi
Kod: AB503
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı Avrupa siyasi bütünleşmesini kapsamlı bir şekilde bütün siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileriyle incelemektir.
İçerik: Derste Avrupa siyasi bütünleşmesinin tarihçesi ve teorileri ele alınmaktadır. Bunun dışında, -AB'nin Tarihsel Gelişimi -AB'ye Katılım -AB Üyeliğinin Askıya Alınması Üyelikten Çıkma, Avrupa Vatandaşlığı AB’nin Demokratik Yapısı, Sivil Toplum ve Temel Haklar -AB’nin Kurumsal Yapısı -AB’de Karar Alma Yöntemleri -Yeni AB Antlaşması -AB’nin İşleyişi Antlaşması -AB Adalet Divanı Statüsü konuları işlenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5