Türkiye-AB İlişkileri (AB507) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye-AB İlişkileri
Kod: AB507
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri detaylarıyla incelemektir.
İçerik: Avrupa bütünleşmesi, AB genişlemesi, ekonomik ve siyasi reformlar, son gelişmeler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5