Türkiye-AB İlişkileri (AB507) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye-AB İlişkileri
Kod: AB507
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri detaylarıyla incelemektir.
İçerik: Derste Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler ekonomik ve siyasi boyutlarıyla ele alınmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5