Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (AB511) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası
Kod: AB511
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı AB insan hakları politikasında yaşanan gelişim ve değişimleri incelemek ve politikanın Türkiye ile ilişkilere etkisini tartışmaktır
İçerik: AB insan hakları politikasının gelişimi ve AB`nin Türkiye ile olan ilişkilerine etkisi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5