Uluslararası İlişkiler için Hukuğun Temelleri (IR111) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İlişkiler için Hukuğun Temelleri
Kod: IR111
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Öğrencinin hukuk konusundaki algısını artırmak ve temel kavramlara hakim olmasını sağlamak.
İçerik: Hukuk ile ilgili tüm kavramlar ve ilişkiler; hukuki metinler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7