Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları

Ders Adı: Dünya Tarihi II
Kod: IR102
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: -Öğrencilerin tarih bilgilerini insanlık tarihinin kültürel, dini ve felsefi yanlarını da katarak geliştirmek -Bilim Devriminden günümüze kadar olan kesitte dünya tarihi konusunda bir başlangıç eğitimi vermek
İçerik: Uluslararası İlişkiler sahasında profesyonel çalışma yapabilmek için kişinin iyi bir tarih anlayışı ve şuuru olmalıdır. Bu amaçla açılan bu ders, Bilim Devriminden günümüze kadar geçen süreçte yükselen medeniyetleri kronolojik bir sıra içinde öğrencilere öğretecektir
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7,5