Politikaya Giriş (IR110) Ders Detayları

Ders Adı: Politikaya Giriş
Kod: IR110
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri siyaset ve siyaset biliminin temel kavramları, kurumları ve teorileri ile aşina etmektir.
İçerik: Bu ders ana olarak siyasetin nasıl işlediğini ve siyaset biliminin bu işleyişe nasıl açıklamalar getirdiğini kapsamaktadır. Dersin altbaşlıkları ideolojileri, anayasaları, siyasi kültürleri, siyasi partileri, seçimleri, devlet organlarını ve uluslararası ilişkileri incelemektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6