Politik Psikoloji (IR112) Ders Detayları

Ders Adı: Politik Psikoloji
Kod: IR112
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri politik psikoloji dalının uluslarararası çatışma ve işbirliği hallerine getirdiği açıklamalar ile aşina etmektir.
İçerik: Bu ders politik psikoloji bakış açısından kimlik, grup davranışı, liderlik kültleri, oy verme davranışları, medya etkisi, etnik çatışma, milliyetçilik, toplumsal hareketler, terörizm, uluslararası güvenlik ve çatışmaların çözümü gibi başlıklar hakkında derinlemesine incelemeler ve açıklamalar içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6