Uluslararası Politika (IR201) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Politika
Kod: IR201
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Öğrencilerin, uluslararası ilişkiler terminolojisine hakim olması, uluslararası politikanın doğası, yapısı ve dinamikleri konusunda bakış açılarını geliştirmeleridir.
İçerik: Ders öğrencilere uluslararası sistemler, dış politika yönelimleri, diplomasinin amaçları ve araçları, dış politika çıktıları, devletler arasındaki etkileşimler konusunda bilgi vermektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6