Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Örgütler
Kod: IR205
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: - uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları hakkında temel bilgileri edinmek - belirli uluslararası örgütler hakkında daha ayrıntılı ve araştırmaya dayanan bilgiler edinmek
İçerik: Bu derste, uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri incelenecektir. Daha sonra önemli IGO ve NGO’lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler başta, BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB olmak üzere daha ayrıntılı ele alınacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6