Uluslararası Siyasi İktisat (INT 211) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Siyasi İktisat
Kod: INT 211
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Uluslararasi siyasi ekonomide öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak bu alandaki gelişmeleri anlama ve kavrayabilme becerilerini geliştirmek bu dersin temel amacıdır.
İçerik: Bu ders, dış ticaret, gelirin dağılımı, ekonomik bütünleşme ve siyasi sonuçları ve teknolojinin dış ticaret üzerindeki etkilerini incelemektedir. Buna ek olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve bu kuruluşların Güney-Kuzey ilişkilerine etkileri analiz edilmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6