Uluslararası İlişkiler Teorisi (INT 204) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İlişkiler Teorisi
Kod: INT 204
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı uluslararası ilişkiler içerisindeki farklı teorik modeler, gelenekler ve tartışmalar hakkında genel bir bakış sunmaktır. Derste uluslararası ilişkiler akademisyenlerinin dünya olaylarını anlamak amacıyla kullandıkları teorik modellerin anlaşılmasını amaçlamaktadır.Buna ek olarak, farklı teorik modellerin dünya olaylarını farklı yorumladığı ve birbirinden farklı politika önerileri ürettiğini göstermektir.
İçerik: Uluslararası İlişkiler teorileri, realism, neo-realizm, neo-liberalizm, İngiliz Okulu, inşaacılık, Uluslararası Politik İktisat teorileri, alternatif yaklaşımlar, metodolojik tartışmalar
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6