Siyasi Düşünceler Tarihi (IR216) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasi Düşünceler Tarihi
Kod: IR216
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı bazı siyasi düşüncesi ile ilgili temel bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Ders boyunca insanlık tarihinde önemli yeri olan siyasi düşüncelerin temelleri irdelenecek ve tartışmaları sürüdürülecektir. Derste siyaset filozofları tarafından formüle edilmiş toplum düzeneklerine dair temel sorular üzerine yoğunlaşılarak özgürlük, adalet, eşitlik, adil düzen, devlet gibi temel sorunsallar gündeme getirilecektir.
İçerik: Bu ders çoğunlukla teori düzeyinde gerçekleşecektir. “Siyasi”’nin anlamını ve uygulamalarını inceleyen siyasi teori hakkında sorular sorulacak ve bu sorulara çeşitli teorilerin verdiği alternatif cevaplar incelenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6