Uluslararası Hukuk I (IR301) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Hukuk I
Kod: IR301
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Öğrencilerin Uluslararası Hukuk’un Temeli, İşleyiş Şekli, Birleşmiş Milletler ve İşleyişi ile Çatışma ve Deniz Hukuku hakkında başlangıç eğitimi vermek
İçerik: Bu ders, öğrencilere uluslararası hukuk sisteminin yapısını, temel prensiplerini, normlarını, kurumlarını, uluslararası ve yerel hukuk arasındaki ilişkiyi inceleyen uluslararası kamu hukukuna giriş dersi niteliği taşımaktadır. Uluslararası Hukuk’un kaynağı ve doğası, uluslararası hukukun tarihi ve teorisi, anlaşmalar, devletler ve hükümetler ve uluslararası örgütler gibi konular ele alınmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5