Türk Dış Politikası I (IR303) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Dış Politikası I
Kod: IR303
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı Türk Dış Politikasına etki eden iç ve dış dinamikleri öğrencilere aktararak analiz becerilerini geliştirmektir.
İçerik: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında izlenen Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş yılları arasındaki temel dış politika konuları, Türk dış politikasını bu dönemde etkileyen faktörler, Türk diplomasisinin özellikleri Türk Dış İşleri Bakanlığı’nın yapısı ve organizasyonu incelenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6