Türk Dış Politikası II (IR304) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Dış Politikası II
Kod: IR304
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türk dış politikasında 1960 yılından günümüze kadar gerçekleşen önemli siyasi, ekonomik ve toplumsal unsurları incelemek bu dersin temel amacıdır. Türkiye'nin iç dinamiklerinde, bölgesel ve evrensel bazda gerçekleşen olaylara göre, diğer devletlerle olan ilişkilerinde ve uluslararası siyasi konumunda meydana gelen değişimleri analiz etmek dersin ağırlık noktası olacaktır.
İçerik: Derste, 1960'tan günümüze Türk dış politikası incelenmektedir. Türkiye’nin bu dönemde, Avrupa, ABD, Güney Amerika, Ortadoğu, Rusya ve Uzakdoğu ile ilişkileri ele alınmaktadır. Türkiye'nin dış politikası, Soğuk Savaş döneminde Göreceli Özerklik zamanı , Batı Bloku'u ve ardından Küreselleşmenin Yörüngesinin etkisinde kaldığı zaman dilimlerine ayrılarak işlenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6