Rusya ve Sovyetler Birliği'nin Tarihi ve Politikaları (IR314) Ders Detayları

Ders Adı: Rusya ve Sovyetler Birliği'nin Tarihi ve Politikaları
Kod: IR314
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu devamlılığında Rusya'nın dünya siyasetindeki yerini belirleyen unsurlar ile aşina olmaları amaçlanmakatdır.
İçerik: Ders iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Birincisinde Rusya İmparatorluğu tarihinin kısa bir tekrarının ardından Sovyetler Birliği tarihi şu sıra içinde incelenmektedir: Devrim yılları, Yeni Ekonomi Politikası, Kolektifleştirme ve Birinci Beş Yıllık Plan, Stalinizm ve Terör, İkinci Dünya Savaşı, Hruşçov-Brejnev ve Gorbaçov Dönemleri. İkinci parçada ise Sovyetler Birliğinin çözülme ve yeni Rusya Federasyonu'nun bağımsızlığını perçinleme dönemlerindeki önemli sorun ve yeniden yapılanma alanlarına değinilerek şu başlıklarda çalışmalar yapılmaktadır: Millet, Milliyetçilik ve Rus Devleti, Çok Partili Sisteme Geçiş, Rusya'nın Savunma ve Dış Politikaların Oluşumu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Sovyet Mirası, Yeltsin'den Putin'e Demokrasi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6