Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları

Ders Adı: Amerikan Dış Politikası
Kod: IR405
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Ders, Amerikan dış politikasının tarihine, özelliklerine ve dinamiklerine odaklanmaktadır. Buna ek olarak, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan küresel rolü ışığında ABD dış politikasının hedefleri değerlendirilmektedir. Soğuk Savaş esnasında ABD dış politikasının oluşumuna katkıda bulunan dış ve iç etkilere özel vurgu yapılmaktadır.
İçerik: Ders, Amerikan dış politikasının tarihine, özelliklerine ve dinamiklerine odaklanmaktadır. Buna ek olarak, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan küresel rolü ışığında ABD dış politikasının hedefleri değerlendirilmektedir. Soğuk Savaş esnasında ABD dış politikasının oluşumuna katkıda bulunan dış ve iç etkilere özel vurgu yapılmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6