Yükselen Çin: Çin'in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler (IR422) Ders Detayları

Ders Adı: Yükselen Çin: Çin'in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler
Kod: IR422
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri Çin'in Dış Politikası ve Ekonomi Politikaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi yapmaktır.
İçerik: Bu ders iki modülden oluşmaktadır. Birinci modülde Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi yapılmakta, milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refah gibi başlıklar etrafında tartışmalar açılmaktadır. İkinci bölümde ise daha ziyade Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanlarına ağırlık verilmekte ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesine yer verilmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6