Yükselen Çin: Çin'in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler (IR422) Ders Detayları

Ders Adı: Yükselen Çin: Çin'in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler
Kod: IR422
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri Çin'in Dış Politikası ve Ekonomi Politikaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi yapmaktır.
İçerik: Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi: milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refah; Çin ekonomisinin özellikleri ve dünya ekonomisi için önemi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6