Avrupa Birliği (IR424) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği
Kod: IR424
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amaçları: • Ulusüstü bir organizasyon olan AB hakkinda detayli bilgi vermek; • AB’nin ortaya cıkısının arkasındaki fikirler hakkında bilgi vermek; • AB’nin işleyişi ve tarihi süreçte uğradığı değişim hakkında detaylı bilgi vermek • AB kurumlarını tanıtmak; • AB politikaları konusunda bilgi vermektir.
İçerik: Ders Avrupa bütünleşmesine ve AB’nin ortaya çıkışına ışık tutatcaktır. Derste AB’nin temel özellikleri, tarihçesi, AB kurumsal yapısı ve politikaları ele alınacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6